Факултет за информатички науки

Добредојдовте!

Додипломски студии

1. Информатика – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]
2. Настава по информатика – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]
3. Применето програмирање (3 години) – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за почеток на работа]
4. Компјутерски науки и инженерство – [Студиска програма] [Предметна програма] [Акредитација] [Одлука за почеток на работа]

Постдипломски студии

1. Информатика – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]
2. Настава по информатика – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за отпочнување со работа]
3. Применето софтверско инженерство – [Студиска програма] [Наставна програма] [Акредитација] [Одлука за почеток на работа]

Секретар на Факултетот за компјутерски науки
Рахим Јашари
rrahim.jashari@unt.edu.mk

Факултетот за информатика претставува динамична, предизвикувачка и конкурентна дисциплина која ги создава потребните рамки за дигиталната ера. Интегрираните студиски програми, лабораториските студии со висококвалитетна инфраструктура, способноста за вршење практична работа во најпопуларните компании и организации во земјата, како и бројните универзитетски активности ќе придонесат за дипломирање на Факултетот за информатика, подготвено за успешно завршена кариера во различни области на индустријата и академијата.

Факултетот за информатика при Универзитетот „Мајка Тереза“ е основан од луѓе кои имаа визија. Оваа визија беше како информатиката се вклопува во уникатниот дух на Универзитетот, институција ориентирана кон академски достигнувања во областа на информатиката во однос на индустријата за информатичка технологија и блиската меѓуинституционална соработка. Одделот отсекогаш имал блиски врски со математиката и инженерството, но има сè повеќе искусни соработки со други дисциплини релевантни за Универзитетот, вклучувајќи социологија, методологии на настава, филозофија, економија, статистика и математика воопшто, физика и други. Овие соработки го зголемуваат значењето на информатиката во поширока смисла. Програмата за компјутерски науки ќе помогне да се развие силна основа во математиката и компјутерската наука што ја бара индустријата и е неопходна за да влезе во оваа област со висока побарувачка, постојано се развива. Учениците чувствуваат способност да решаваат проблеми, ја зголемуваат нивната способност за апстрактно размислување и развиваат дизајнерски вештини за решавање на различни проблеми кои бараат креативност и иновација.

Факултетот и студентите на Факултетот за информатика се активни во истражување и публикации, настојувајќи да ги унапредат студиите по информатика. Областите за истражување на факултетот се разновидни и често се прошируваат на многу аспекти, но генерално вклучуваат: средини за учење програмирање, е-учење, м-учење, анализа на податоци и науки за одлучување; ископување податоци, претставување и визуелизација; дизајн студии; мобилно програмирање, компјутери насочени кон човекот; организации и извори на информации; примање информации; безбедност на информациите, етика; Управување со знаење; научни, социо-технички студии; и компјутерско инженерство.

Истражувањето по информатика на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се фокусира на нови парадигми кои ја унапредуваат информатичката технологија и овозможуваат нови начини на размислување и трансформирање на општеството. Нашата сила лежи во нашата способност да спроведеме иновативни и заеднички истражувања насочени кон решавање на големи и сложени интердисциплинарни проблеми. Нашата истражувачка програма вклучува експертиза во клучни области, вклучувајќи теоретска информатика (компјутерски науки и компјутерски системи), нови интердисциплинарни центри и институции ориентирани кон апликацијата кои ги здружуваат колегите од други факултети и ги решаваат примарните цели на универзитетот во такви области. како што се е- учење, јазик, социјални мрежи и нови здравствени предизвици.