УНИВЕРЗИТЕТОТ “МАЈКА ТЕРЕЗА” ВО СКОПЈЕ ИЗБРА ПОСТОЈАНИ ТЕЛА

DSC_0043

Сенатот на Универзитетот “Мајка Тереза” во Скопје на 28.06.2019 година ја одржа 13-та седница, меѓу кои на дневен ред беа и изборот на претседател на Сенатот на УМT, Верификација на мандатот на избраните декани на петте факултети, како и изборот Read More …