СТУДЕНТИ ОД ИНЖЕНЕРСТВО ЗА ЗАШТИТА НА РАБОТНО МЕСТО НА ПРАКТИЧНА ТЕРЕНСКА НАСТАВА

foto rrizik 3

Во согласност со предметот Проценка на ризик на работното место, студентите од Факултетот за технички науки, односно насоката Инженерство за заштита на работна и животна средина, модул Безбедност и здравје при работа, предводени од предметниот наставник, професорката Моника Лутовска и Read More …