ПИ-ДЕН Математичкиот државен електронски натпревар

download

Катедрата по математика при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се приклучува кон Сојузот на математичари на Македонија во одбележувањето на Меѓунардниот ден на математиката ПИ-ДЕН кој се одбележува на 3.14. (14 март). Во чест на Меѓународниот ден на математиката, 14 Read More …