Скопје, 13.09.2020 – Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје ги поканува потенцијалните студенти и во вториот уписен рок, и тоа на петте нејзини Факултети:
👉Факултет за градежништво и архитектура
👉Факултет за информатички науки
👉Факултет за технички науки
👉Факултет за технолошки науки
👉Факултет за социјални науки
Вториот уписен рок во УМТ почнува од 14.09 и трае до 16.09.2020 година.
НАПОМЕНА:
*Објавување на прелиминарни резултати: 18.09.2020 година
*Објавување на Одлуките за избор на кандидатите: 21.09.2020 година
*Упис на примените кандидати во прва година: 22-24.09.2020 година
Иднината се гради кај нас, биди наш дел!
За повеќе, следи го линкот:

By