Почитувани студенти,

Посакувајќи ви добредојде во Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, Ве известуваме дека новата академска година започнува од утре, петок, 1 октомври 2021 година, во двете згради на Универзитетот, А и Б, според овој распоред:

Објект А:

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ
01.09.2021 од 10.00 – 12.00 часот, 3 спрат, сали 303 и 307

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНИЧКИ НАУКИ
Студиски програми:
• Електро-енергетика САЛА 401 11.00 ЧАСОТ
• Мехатроника САЛА 401 11.00 ЧАСОТ
• Транспорт САЛА 301 11.00 ЧАСОТ
• Индустриски менаџмент САЛА 401 11.00 ЧАСОТ
• Заштита на животната средина САЛА 308 11.00 ЧАСОТ

Студиски програми:
• Применета економија и претприемништво – 04.10.2021 3 -ти спрат, сала 308 со почеток во 11.00 часот
• Царина и шпедиција – 01.10.2021 3 спрат, сала 301, 308, 401 со почеток во 11.00 часот

ФАКУЛТЕТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И АРХИТЕКТУРА
04.10.2021 понеделник, во 10:00 часот сала 501, 5 -ти кат

ОБЈЕКТ Б:
ФАКУЛТЕТ ЗА СОЦИЈАЛНИ НАУКИ
• Труд и социјална политика понеделник 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)
• Јавна администрација и управување со човечки ресурси вторник 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)
• Политички студии среда 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)
• Медиуми и интеркултурна комуникација четврток 11.00 – 12.00 часот (Б7)
• Спорт и спортски науки четврток 10.00 -12.00 часот (Б5 и Б6)

ФАКУЛТЕТ ЗА ТЕХНОЛОШКИ НАУКИ

• Прехранбена технологија, 01.10.20 21сала Б4, од11.00 часот
• Текстил и дизајн, сала Б1 и Б2, од 11.00 часот
• Дизајн на продукти и хемиски процеси сала бИТ 11.00 часот

СЕ ИНФОРМИРААТ СИТЕ СТУДЕНТИ ДЕКА СЕ ДОЛЖНИДА ГИ ПОЧИТУВААТ СИТЕ ПРОТОКОЛИ ЗА ЗАШТИТА ОД ПАНДЕМИЈАТА, ОДНОСНО ИМААТ ОБВРСКА ДА НОСАТ ЗАШТИТНА МАСКА НА ЛИЦЕТО.

By