Скопје, 27.04.2022 година, Еден ден по преземањето на должноста ректор на УМТ, Изет Зеќири, на денешната средба со министерот за образование и наука, г-дин Јетон Шаќири,направи примо-предавање на локацијата, која се наоѓа околу поранешната касарна „Илинден“. во главниот град, каде што ќе биде сместен универзитетскиот кампус.

Врз основа на одлуката на Владата одобрена пред неколку денови, УМТ добива локација каде постојните капацитети ќе се приспособат на потребите на наставно-научниот кадар и студентите, а инвестицијата ќе ја реализираат Министерството за образование и наука и Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје. Оваа одлука е донесена по шест години постоење на единствениот јавен универзитет на албански јазик во главниот град.

Новиот ректор на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, академик проф. Др. Изет Зеќири се заблагодари на Министерството за образование и наука и на Владата за поставената локација и за досегашната поддршка што и се дава на Универзитетот од сите аспекти, притоа ценејќи го досегашниот придонес на раководството на универзитетот.

На средбата се разговараше за планот на активностите и динамиката со која тие ќе се реализираат, додека министерот Шаќири рече дека се надева дека инвестициските активности ќе започнат и ќе завршат што е можно поскоро, по што универзитетот ќе биде комплетиран и со тоа уште повеќе ќе се зголеми.мотивацијата за работа кај професорите и мотивацијата на студентите за да учат“.

Денеска ги завршуваме административните процедури за почеток на изградбата на универзитетскиот кампус и ова е голем чекор во напорот за изградба на квалитетна високообразовна институција, бидејќи квалитетот во голема мера зависи од инфраструктурните услови“, рече министерот Шаќири за време на средбата.

Врз основа на одлуката од 40-та седница на Владата, точка 37, се задолжува Министерството за образование да му ги предаде објектите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, во рок од 30 дена од донесувањето на оваа одлука. Инаку, годинава се очекува да започнат градежните активности и од следната академска година целиот наставно-научен процес да се префрли во новите објекти.

By