Скопје, 15.06.2022 година – Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, проф. Др. Изет Зеќири имаше работна средба со заменик директорот на Државниот архив на РСМ, проф. Др. Музафер Бислими.

Бислими му честита на ректорот на УМТ за новата должнос и, и ги подари новите изданија на Државниот архив „Поглаварство на град Скопје, Пасошка книга 1927-1929 година“ како српски документи за историјата на нашата земја.

Ректорот, проф.д-р. Изет Зеќири го информираше заменик директорот Бислими за академската активност на УМТ и му честиташе за институционалното истражување, и му кажа дека според него соработката меѓу државниот архив и научниот архив на високото образование треба да продолжи.

By