Скопје, 04.07.2022 година – Во име на ректоратот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје проф. Др. Изет Зеќири, академскиот кадар, административниот кадар и студентите на УМТ на Соединетите Американски Држави му го честитаат 4 јули, денот на независноста.

Инаку, САД сега веќе 246 години е колепка на демократската цивилизација, и ова освен што има посебно значење за целиот американски народ, важно е и за Западен Балкан, особено за Северна Македонија, припишувајќи вредности на просперитет,безбедност и демократија во нашата земја.

Happy Independece Day #USA

4th of July

By