(Скопје, 15-16 декември 2022 година) Факултетот за информатика на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје со ангажман и покровителство на професорот Беким Фетаjи ќе биде домаќин на следната меѓународна конференција на IEEE на 15 и 16 декември, организирана од IEEE секцијата ОК со поддршка од македонскиот IEEE секција на следниот линк подолу

http://contesa22.theiaer.org/

Организаторите на конференцијата ќе дојдат и нивните организациски стручни кадри и луѓе, а некои ваши кадри и луѓе ќе имаат можност исто така да им се придружат во организацискиот и научниот комитет. Сите трудови ќе бидат објавени во IEEE Xplore Digital Library и учесниците ќе имаат можност да објават проширени верзии на најдобрите трудови на некои списанија, како и со детали што наскоро ќе бидат објавени од IEEE секцијата ОК на веб-страницата на конференцијата

Ве молиме слободно информирајте ги сите ваши колеги, членови на персоналот и студенти заинтересирани да учествуваат.

Крајниот рок за поднесување труд е 30 октомври, додека датумите на конференцијата се на 15 и 16 декември 2022 година.

Сите детали за Конференцијата може да се најдат подолу:

3th International Conference on Computing, Networking, Telecommunications and Engineering Science Applications 2022 (CoNTESA ’22) Универзитет Мајка Тереза, Северна Македонија

http://contesa22.theiaer.org/

By