Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје на 09.11.2022 година од 14:00 часот на час 304 ќе презентира неколку конкретни софтверски апликации од проектот ERASMUS VTECH.

https://vtech-project.eu/f/vrar-hackathon-to-be-held-in-umt-north-macedonia

By