На Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје успешно се одржа отворениот ден Еразмус VTECH за презентација на сите софтверски апликации и активности спроведени во рамките на овој проект под модерација на проректорот за наука проф.д-р. Беким Фетаџи.

Проектот VTECH е за забрзување на модернизацијата на Универзитетот на Западен Балкан со вклучување на виртуелни технологии во образовниот процес https://vtech-project.eu/

Главната цел на сесијата на Отворениот ден беше информирање, мотивирање и подобрување на квалитетот на предлозите за проекти од членовите на персоналот. Поконкретно, тој се фокусираше на виртуелните технологии и нивните апликации и како тоа може да ги модернизира образованието и универзитетите со инкорпорирање на овие технологии во процесот на настава и учење.

By