Скопје, Јануари 2023 – Ректорот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје проф. д-р Изет Зеќири имаше работна средба со директорот на Центарот за иновации во Скопје (Skopje Inovation Center) г. Бурим Шериф.

Ректорот Зеќири го информираше г. Шерифи за напредокот на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, каде минатата година беа доделени околу 60 стипендии за заслуги почнувајќи од првата година за сите студенти на Факултетот за информатички науки, на студиските програми: Информатика, Информатика – наставано, Компјутерски науки и инженерство, Применето програмирање.

Г. Шерифи за Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје понуди помош за прогресивно и академско напредување на студентите по информатички науки и бесплатна обука за застапување, менторство и поддршка на студентите да креираат професионални профили кои се прилагодуваат на пазарот на трудот.

УМТ и ИЦС се договорија во блиска иднина да ги започнат првите обуки во профилот на информатички науки (програмирање, сајбер безбедност, IoT, претприемништво и други). Обуките ќе се спроведуваат од страна на „Иновативниот центар во Скопје“ и сите тие кои ќе бидат дел од оваа обука ќе бидат сертифицирани со сертификат кој има меѓународен кредибилитет.

By