Битола, 17.03.2023 Делегација на УМТ во состав на ректорот проф. д-р. Изет Зеќири, проректорот за наука проф. д-р. Беким Фетаји, проректорот за финансии Доц. д-р. Бујамин Бела и деканот на Факултетот за технички науки проф. д-р. Неритан Туркеши денеска беа во работна посета на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола, и притоа потпишаа договор за соработка.

Договорот го потпишаа двајцата ректори, односно Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје го претставуваше ректорот проф. д-р. Изет Зеќири и Универзитетот „Св. Клименти и Охрид“, ректорот проф. д-р Игор Неделковски, кој беше придружуван од проректорите проф. д-р Јасмина Буневска Талевска, проф. д-р Јове Димитрија Талевски и проф. д-р Горан Илиќ и претседателот на Универзитетскиот сенат, проф. д-р Николче Јанкуловски.

Врз основа на овој договор, двајцата ректори се заложија за развој на меѓусебна академска соработка, дефинирање на наставно – научните области од заеднички интерес, како и начините и модалитетите за нивна реализација.

Соработката меѓу УМТ и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ ќе се развива преку различни активности како што се размена на академски кадар, размена на студенти, заеднички истражувачко – научни проекти, учество на семинари и други академски собири, програми за професионален развој и други области со заеднички интерес.

By