Скопје, 12.04.2023 – Денеска пред студентите на УМТ беше напреавена презентацијата на европските мрежи „Europas“ и „Euroguidance“ и можностите што тие ги нудат.

Презентацијата ја направи претставничката на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност, г-ѓа Анабела Димовска и раководителот на Центар за кариера и претприемништво на УМТ г-дин Илир Идризи.

Студентите имаа можност да дознаат повеќе за можностите што ги нуди платформата EUROPAS, како што се: креирање на онлајн Еуропас профил, креирање и ажурирање на CV и мотивациското писмо, како и мобилностите на Еуропас.

Исто така студентите имаа можност да дознаат повеќе и за мрежата на Euroguidance, која нуди можности за совети за развој и одлучување во кариерата, како и голем број можности за обука, размена на искуства, прирачници и водичи за развој на кариерата.

Центарот за кариера и претприемништво при УМТ е на услуга и поддршка на студентите, за нивен развој и унапредување во кариерата нудејќи им различни презентации и обуки.

By