Во рамки на меѓууниверзитетската футсал лига, Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје победи против Универзитетот „Свети Кирил и Методиј“ со резултати од 6:4.

Репрезентативниот тим на УМТ во футсал го предводеше доц. д-р Агон Саити и м-р. Мухамер Абдулаху додека натпреварите во футсал се одвиваат под покровителство на Федерацијата на универзитетски спортови во Република Северна Македонија.

By