Скопје, 24.08.2023 – Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје денеска започна уписот на потенцијални студенти со висок интензитет на заинтересираност

При уписот, ректорот на УМТ, проф. д-р. Изет Зеќири на апликантите им посака добредојде и успех во нивниот академски развој во новиот Универзитетски кампус. УМТ оваа академска 2023/2024 година на своите осум факултети кои исклучиво содржат дефицитарни предмети, и се бараат на пазарот на трудот и над 30 атрактивни студиски програми на мајчин јазик во главниот град на државата. Конкурсот за упис во првиот уписен рок содржи 1850 пријавни места.

На сите млади студенти кои сакаат да ја продолжат својата академска кариера на УМТ им стојат на располагање голем број на професори и административниот кадар на УМТ.

Осумте студиски факултети:

👉Факултет за архитектура и градежништво

👉Факултет за технички науки

👉Факултет за информатички науки

👉Факултет за социјални науки

👉Факултет за технолошки науки

👉 Правен факултет

👉Економски факултет

👉Факултет за хуманистички науки

Првиот уписен рок трае од 𝟐𝟒 август до 𝟑𝟎 август во назначеното време за пријавување За повеќе информации на : www.unt.edu.mk Или на огласот за пријавување: t.ly/j6vX8

By