Скопје, април 2024 година – Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје продолжува со промотивната кампања во средните училишта од земјава и регионот.

Тимот на професори од УМТ пред матурантите од средното училиште „Сарај“ ги презентираа студиските програми и осумте факултети на УМТ и тоа: Факултетот за градежништво и архитектура, Факултетот за технички науки, Факултетот за информатички науки, Факултетот за технолошки науки, Факултетот за осоцијални науки, Економскиот факултет, на Правниот факултет и Факултетот за хуманистички науки кои функционираат во согласност со највисоките меѓународни стандарди, носејќи квалитет и студенти подготвени да се соочат со пазарната економија и социјалната глобализација.

УМТ им се заблагодари на вработените во средното училиште „Сарај“за достоинствената организација. Матурантите го изразија своето задоволство од добиените информациите, можностите за студирање и програмите што ги нуди УМТ, со што полесно да се одлучат за својата професија.

By