Punë praktike në EVN Maqedoni

po golemina

Përvoja e parë profesionale në EVN mund të fitohet duke qenë student. Ju ofrojmë aktivitete interesante, punë me mentor, trajnime, shoqërim, aftësi të reja, mundësi të shkëlqyer për zbatim praktik të njohurive akademike.