STUDENTËT E DIZAJNIT DHE MODËS DEFILUAN NË SHESHIN KRYESOR TË SHKUPIT

thumbnail_b2c2cac5-4a82-4584-b72d-d6263827e7f2

Shkup, 29.05.2019 Studentët e UNT-së, nga programi i studimit “Dizajnim dhe modelim tekstili” nën kudesin e mentorit të tyre, profesoreshës Nevenka Todorovska, realizuan një defilim të quajtur  “Illuminated Deconstruction” (Dekonstruktimi i Ndriçuar). Defilimi, i cila u zhvillua më 21.05.2019, nga ora 16.00- deri në orën 19.00, filloi nga Rektorati i UNT-së, vazhdoi nëpër  ‘Parkun Read More …