Vlerësimin për stafin Akademik dhe Administrativ

logo word. png

Të nderuar studentë, Vlerësimin për stafin Akademik dhe Administrativ të Universitetit mund ta bëni deri më 28.06.2019. Të gjitha sqarimet e nevojshme i keni në e-mailin tuaj zyrtar! Përgjigjjet tuaja janë anonime dhe do të trajtohen me konfidencë!