𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝐍ë𝐧𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎 COST Info Day (Dita e Informacionit të COST-it) këtë vit do të zhvillohet  në Maqedoninë e Veriut, ndërsa nikoqir do të jetë Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup.

Konferenca online do të zhvillohet ditën e enjte, më  26 Nëntor 2020 nga ora 10:30.
Fjalim mirëseradhës do të ketë rektori i UNT-së, Prof. dr. Aziz Pollozhani,  fjalim hyrës z.Christer Halen, administrator i lartë për operacionet shkencore në COST, ndërsa fjalim përshëndetës do të ketë edhe drejtori i COST, Dr. Ronald de Bruin.

Temë diskutimi do të jenë vlera e shtuara dhe ndikimi i pjesëmarrjes në COST, që do të elaborohen nga Prof. Ivan Dodovski, kryesues i Rrjetit evropian të autonomisë jo-territoriale.
Për përvojat e COST në Universitetin Nënë Tereza, do të flasin profesorët e UNT-së, Bekim Fetai dhe Diturije Ismaili.
Info:
𝐂𝐎𝐒𝐓 (𝐁𝐚𝐬𝐡𝐤ë𝐩𝐮𝐧𝐢𝐦𝐢 𝐄𝐯𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧 𝐧ë 𝐀𝐫𝐬𝐢𝐦 𝐝𝐡𝐞 𝐓𝐞𝐤𝐧𝐨𝐥𝐨𝐠𝐣𝐢)
𝐌𝐚𝐪𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚 𝐞 𝐕𝐞𝐫𝐢𝐮𝐭 𝐤ë𝐭ë 𝐯𝐢𝐭 𝐧𝐢𝐤𝐨𝐪𝐢𝐫 𝐢 𝐃𝐢𝐭ë𝐬 𝐬ë 𝐈𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧𝐢𝐭 𝐭ë 𝐂𝐎𝐒𝐓
𝐄 𝐞𝐧𝐣𝐭𝐞 𝟐𝟔 𝐍ë𝐧𝐭𝐨𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟎 𝐧𝐠𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟎:𝟑𝟎
𝐎𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳a𝐭𝐨𝐫: 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢 ‘𝐍ë𝐧ë 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐳𝐚’ 𝐧ë 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩
Linku për paraqitje/Линк за пријавување:
𝐡𝐭𝐭𝐩𝐬://𝐟𝐨𝐫𝐦𝐬.𝐠𝐥𝐞/𝐯𝐮𝐗𝐐𝐁𝐤𝐦𝐆𝐢𝐂𝐅𝐫𝐗𝟔𝐁𝐪𝟔

By