𝐄𝐤𝐢𝐩𝐢 𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐭 𝐭ë 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 “𝐍ë𝐧ë 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐳𝐚” 𝐧ë 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩 𝐦𝐨𝐫𝐫𝐢 𝐩𝐣𝐞𝐬ë 𝐧ë 𝐩𝐮𝐧ë𝐭𝐨𝐫𝐢𝐧ë 𝐞 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐢𝐳𝐮𝐚𝐫 𝐧ë 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧ë 𝐧𝐠𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢 𝐕𝐓𝐞𝐜𝐡!

VTECH meeting Tirana _1 (1)

𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧ë 𝟐𝟓-𝟐𝟔 𝐬𝐡𝐤𝐮𝐫𝐭 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Përshpejtimi i modernizimit të universiteteve në Ballkanin Perëndimor, duke përfshirë Teknologjitë Virtuale (Projekti VTech), ishte temë e punëtorisë që u organizua në Tiranë me temë ‘Shkëmbimi i hulumtimeve rajonale mbi përdorimin e AR/VR në metodologjitë Read More …