𝐓𝐞 𝐒𝐤ë𝐧𝐝𝐞𝐫𝐛𝐞𝐮 𝐔𝐍𝐓-𝐣𝐚 𝐦𝐞 𝐆𝐚𝐮𝐝𝐞𝐚𝐦𝐮𝐬 𝐢𝐠𝐢𝐭𝐮𝐫

Pas pesë vite përkushtimi e sakrifice sot përjetuam kënaqësinë e pashoqe duke parë defilimin e aq shumë të rejave dhe të rinjëve para prindërve të tyre dhe para nesh. Kur e nisëm e dinim që na prisnin vështërësi, por ishim të sigurtë që do t‘ia dalim. Dhe ia dolëm. Urime të gjithëve.


𝐅𝐣𝐚𝐥𝐢𝐦𝐢 𝐢 𝐑𝐞𝐤𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭 𝐭ë 𝐔𝐧𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 ,,𝐍ë𝐧ë 𝐓𝐞𝐫𝐞𝐳𝐚’’ 𝐧ë 𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩,
𝐏𝐫𝐨𝐟. 𝐝𝐫. 𝐀𝐳𝐢𝐳 𝐏𝐨𝐥𝐥𝐨𝐳𝐡𝐚𝐧𝐢 𝐦𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐭𝐢𝐧 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭ë 𝐠𝐣𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐭ë𝐬 𝐬ë 𝐩𝐚𝐫ë 𝐭ë 𝐚𝐛𝐬𝐨𝐥𝐯𝐞𝐧𝐭ë𝐯𝐞


Arsimi, shkenca dhe zhvillimi teknologjik qëndrojnë në themelin e çdo koncepti për zhvillimin modern të një shoqërie. Mishel Fuko( M.Fokault) pat shkruar se ‘arsimi përbën forcën nëpërmjet së cilës një shoqëri mund të shkojë përpara’.


Bazuar në këtë postulate një grup studentësh nga Maqedonia në Prishtinë para dyzet viteve, në mënyrë të organizuar erdhëm në Shkup që nga instutucionet e atëhershme të kërkojmë zgjërimin e Universitetit të Shkupit me programe edhe në gjuhën shqipe.


Ne atëherë, apo jo z. Ahmeti, sepse në atë grup ishim bashkë me shumë shokë të tjerë, sikurse ishim dhe jemi bashkë edhe kur e filluam këtë universitet, thamë: ‘Zhvillimin e vendit mund ta përshpejtojë kyçja sa më e madhe e potencialit rinor në arsimin e lartë. Shkollimi i lartë në gjuhën shqipe do ta shtojë këtë potencal dhe do ta vejë në shërbim të zhvillimit më të shpejtë të gjithë shoqërisë dhe vendit’.


Atëherë nuk na dëgjuan, por sikurse thot populli për gjëjat e mira ,’vonojnë, por nuk harrojnë’ Tani, pas transformimeve të mëdha shoqërore dhe politike dhe në veçanti pas Marrëveshjes së Ohrit, që sivjet do të shënojmë njëzetvjetorin e saj, ne hapëm rrugët dhe morëm përgjegjësinë që të ardhmen tonë, bashkë me bashkëqytetarët tanë, ta dizajnojmë vetë, në përputhje me nevojat e kohës me nevojat tona dhe të vendit.


Bazuar mbi këtë moto, por edhe për të përmbushur nevojat e gjenerateve të reja Kuvendi republikan themeloi universitetin këtu në Shkup, në kryeqytetin tonë çka hapen perspektiva të reja dhe mundësi plotësuese zhvillimore në shumë drejtime dhe sidomos në ato deficitare.


Nisur edhe nga ky fakt, që në fillim si mision i universitetit tonë e definuam: ‘Përparimin e proceseve integruese dhe adaptimin e gjeneratave të reja në kontekstin globalizues, edukimin dhe aftësimi i të rinjve tanë në përputhje me nevojat e tregut në kushte të revolucionit industrial dhe avancimi i kohezionit social në shoqërinë tonë”.


Me këtë synim, duke qënë të vetëdijshëm edhe për vështërsitë, por me bindjen se jemi në rrugë të mbarë, ne sot pas pesë viteve dalim para jush, para taksapaguesve të vendit dhe para autoriteteve me ndjenjë përgjegjësie për këtë mision por edhe me ndjenjë krenarie pasi themeluesi ‘Kuvendi, me aktin e vet themelues më 24 dhjetor 2015 na nderoi, ne qytetarët e Shkupit dhe të gjithë qytetarët e vendit duke emëruar këtë çerdhe të dijes dhe shkencës me emrin e bijës tonë më të njohtur dhe më të dashur ate të Gonxhe Bojaxhiut-Nënë Terezës, shenjtores nga Kalkuta.


Në vitin 2016, u hap sipari i vitit të parë akademik në Universitetin ‘Nënë Tereza’, kurse sot jemi mbledhur këtu, për tu uruar përfundimin e studimeve te gjeneratës së dytë, respektivisht të tretë të studentëve të univeristetit më të ri në vendin tonë, dhe për të ju dëshiruar një rrugëtim të mbarë në jetën që kanë pëpara.


Të dashur student, të nderuar kolegë të ardhshëm,
Organizimi i kësaj ceremonie, pjesemarrja e autoriteteve qeveritare dhe parlamentare si dhe e prindërve tuaj me siguri do të mbetet në kujtimin tuaj si ditë e veçantë dhe për të gjithë ne me dimensione historike, pasi jeni gjeneratat e para të studentëve të universitetit tonë. Por njëkohësisht do të ju kujtoj edhe obligimin tuaj për të vazhduar me nder dhe dinjitet jetën që keni përpara pa marrë parasysh se a do të përcaktoheni për vazhdimin e studimeve apo do të punësoheni.


Jam i sigurtë që ju me krenari do të kujtoni fillimet e këtij Universiteti kur ne dhe ju bashkë, mezi që ishim 200 frymë, 160 studentë , 30 pedagogë dhe mezi nja 7-8 administratorë të huazuar. Dhe tani që jeni në fund të studimeve tuaj, do të jeni krenar që për pesë vjet, duke tejkaluar shumicën e vështirësive, falë këmbënguljes tuaj, punës dhe sakrificës të stafit akademik dhe administrativ dhe mbështetjes së qeverisë ne sot numërojmë rreth 2 500 frymë, prej të cilëve 2300 studentë, 150 pedagogë dhe rreth 50 administratorë të zellshëm, pra dhjetë herë më shumë.


Universiteti që filloi me 5 fakultete dhe 12 programe, sot numëron 24 programe të akredituara në ciklin e parë dhe 12 në ciklin e dytë. Për çdo vit , edhe në vitin e pandemisë, ne kemi rritje të numrit të studentëve në të dy ciklet, ngritjen në cilësi dhe në thirrjet akademike-shkencore të stafit tonë akademik, bashkëpunim të gjërë ndërkombëtar që e kurorëzuam edhe me Master diploma të përbashkëta me universitete të vjetra në botë si ai i Sassarit në Sardenjë të Italisë etj., me shtim të numrit të studentëve dhe pedagogëve në programet e mobilitetit Erasmus dhe programet tjera si CEPUS, COST etj.


Universiteti organizon tre konferenca të rregullta ndërkombëtare dhe publikon dy revista prej të cilave një shkencore të indeksuar në regjistrin ndërkombëtar të revistave shkencore. Studentët botojnë Revistën e tyre ,,Studenti,, që këto ditë nxorri numrin e ri të saj. Universiteti ka edhe radion e vet ,, Radio Stuedniti -UNT,, që ka filluar të emitojë progranme për studentët.


Univeristeti jonë , duke ndjek rrjedhat shoqërore dhe ekonomike në vend dhe më gjërë,para një muaji themeloi ,, Institutin për migrime, mobilitet dhe mirëqenie,, që ka për detyrë të hulumtojë këtë problematikë me shumë interes mbi baza shkencore. Jemi në rrugë të themelojmë edhe dy Instutute tjera, ate Për zhvillim të qëmdrueshëm dhe ate për Sport ,edukatë fizike dhe shëndet. Këto do të shërbejnë si dendra ekcelente që do të jetësojnë kërkimin shknecor në fusha të caktuara.


Ne kemi shtuar edhe kapacitetet laboratorike në të gjitha fushat e studimit, sidomos të atyre teknike, teknologjike, të arkitekturës dhe dizajnit.


Në përpunim e sipër është edhe evaluimi institucional i universitetit duke e ballafaquar ate me trendet e tregut të punës, me qëllim që të përshtasim zhvillimin e mëtejshëm të universitetit.


Për të vendosur në vend të gjitha këtë ide e synime, pas punës së palodhur, përkushtimit, dhe mbështetjes së deritanishme të Qeverisë, Komunës së Çairit që na ka lënë në dispozicion hapsirat e një shkolle dhe sallat e sportit, ne bashk me ju kemi të drejtë që nga organet përgjegjëse të presim rrumbullaksimin e procedurave administrative për lokacionin e ri dedikuar Kompleksit universitar dhe krijimin e kushteve të standardizuara për aktivitete akademike si kushti elementar për cilësi më të lartë të studimeve dhe kërkimit shkencor.


Të nderuar pjesëmarrës,
Të dashur studentë dhe prindër të studentëve që na keni nderuar me pranin tuaj sot.


Në fillim përmenda që detyra jonë dhe e arsimit të lartë në përgjithësi është të lehtësojmë ballafaqimin e gjeneratave të reja me sfidat e shumta me të cilat përballen në këtë kohë që ësht definuar si Revolucionit Industrial 4.

Që të jem më i qartë, pas tre revolucioneve, atë të Xhejms Watit, të dytit atij të elektricitetit të Edisonit dhe të Internetit, ky i katërti i përfshin të gjitha ato duke i vënë në varësi të ndërsjellë me njeriun dhe në dobi të njerëzimit.


Përdorimi i teknologjisë informatike, intelegjenca artificiale, nanoteknologjia , komunikimi në kushte globale, nuk do të ndryshojë vetëm mënyrën e punës tonë por edhe të menduarit tonë, duke e bërë atë gjithnjë më të varshëm nga teknologjia. Prandaj njohja më e mirë e vetvehtes , sidomos e popujve të vegjël,, njohja me njëri tjetrin si dhe njohja me kulturat tjera do të jetë vendimtare për harmoninë dhe mirëqenien e secilit veç e veç edhe e të gjithëve bashkë.


Nëse kronologjikisht shohim se prej makinës me avull deri te elektriciteti u desh të kalohet për 200 vjet, prej saj në Revoluicionin e tretë për 100 dhe nga i treti te ky i katërti që u proklamua në 2015 nga Prof Shwab (Wold Economic Forum) për jo më shumë se 40 vjet, nuk na mbetet gjë tjetër vetëm se lehtësisht të konstatojmë se ndryshimet dhe avasimet e teknologjive që do vijnë do të ndodhin edhe më shpejt.


Gabohemi nëse mendojmë se këtë zhvillime janë larg nesh , sfidë që nuk na takon ne . Sado e largët të na duket kjo sfidë për ne, unë po ju siguroj se ajo me dimensionin e saj përkatës, tani më është këtu, në mesin tonë.


Pregaditja adekuate, aplikimi i dijeve dhe pasurimi me kompetenca të reja do ta lehtësojmë edhe komunikimin shkencor edhe atë ekonomik e ndërnjerëzor. Sa do e vështirë që duket, bëhet më e lehtë nëse fillojmë ti aplikojmë në përditshmërinë tonë, midis nesh individualisht dhe institucionalisht, mes fqinjëve tanë, me bashkëqytetarët tanë.


Por, për t’i dhënë kuptimin e vërtetë , sado minimal ai qoftë,Revolucionit Industrial 4 ,ne duhet të përmirësojmë shkollat tona, mësimdhënien, sistemin arsimor në përgjithësi. Dua tu rikujtoj që Procesi i Bolonjës si sistem që përshpejton shpërndarjen e dijes duke e lidh atë me organikisht me shkencën, ministrave të arsimit, një vit përpara nënshkrimit nga ata,atyre ua imponuan 7 ministra të ekonomisë të vendeve të atëhershme të Bashkimit Europian. Porosia është e qartë.


Ky revolucion , sikurse duket qartësisht , adreson të ardhmen. E ardhmja ndërtohet , dizajnohet vetëm me dije. Ajo fillon në familje, në shkollë, në universitete por nuk mbaron atje. Prandaj ju lutem le të mendojmë të gjithë bashkë në këtë drejtim.


Në fund, të nderuar studentë, absolventë të Universitetit Nënë Tereza,
Juve dhe prindërve tuaj , në emër të stafit të Univeritetit , Ju falenderojmë për besimin që na dhatë për ti shkolluar fëmijët tuaj.


Kudo që të jeni apo punoni të nderoni vehten, familjet tuaja dhe ne të gjithëve.
Ne nuk do tu harrojmë.


Jeni të mirëseardhur kur do që ndjeni nevojën, por pse jo edhe dëshirën për të na ndihmuar.


Paçi fat e mbarësi në jetë!

By