𝐈𝐍𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐂𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐑𝐄𝐓𝐇 𝐅𝐈𝐋𝐋𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓Ë 𝐕𝐈𝐓𝐈𝐓 𝐓Ë 𝐑𝐈 𝐀𝐊𝐀𝐃𝐄𝐌𝐈𝐊

Të nderuar studentë,

Duke Ju uruar mirëseardhje në Universitetin ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Ju informojmë se viti i ri akademik fillon nga nesër, e premte, 1 Tetor 2021, në dy objektet e universitetit A dhe B, sipas këtij orari:

Objekti A:
FAKULTETI I SHKENCAVE TË INFORMATIKËS
01.10. 2021 ora 10.00-12.00, kati 3-të, sallat 303 dhe 307

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNIKE
Programet studimore: 04.10.2021 (e hënë)

•Elektro-energjetikë
•Mekatronikë-salla 401 ora 11.00
•Transporti -salla 301 ora 11.00
•Menaxhmenti industrial -salla 401 ora 11.00
•Mbrojtja e Ambientit -salla 308 ora 11.00

Programet studimore:
•Ekonomi e zbatuar dhe ndërrmarësi – 04.10.2021 ora 11.00 salla 308
•Dogana dhe Shpedicioni – 01.10.2021, salla 301 dhe 308 me fillim në orën 11.00

•FAKULTETI I NDËRTIMTARISË DHE ARKITEKTURËS
•04.10.2021 e hënë, në ora 10:00 salla 501, kati 5 të

OBJEKTI B:

FAKULTETI I SHKENCAVE TEKNOLOGJIKE
•Teknologjia ushqimore, 01.10.2021, salla B4, ora 11.00
•Drejtimi Tekstil dhe dizajn, salat B1 dhe B2, ora 11.00
•Dizajn I produkteve dhe proceseve kimike salla Bit ora 11.00

FAKULTETI I SHKENCAVE SOCIALE
•Punë dhe Politikë Sociale 01.10.2021 10.00 -12.00 B5 dhe B6

Më datën 04.10.2021, ne sallat B5 dhe B6, nga ora 10.00-12.00 për drejtimet më poshtë:

•Administrim Publik dhe Menaxhim i Resurseve njerëzore
•Studime Politike
•Media dhe Komunikim Ndërkulturor
•Sport dhe Shkenca Sportive

INFORMOHEN TË GJITHË STUDENTËT SE KANË OBLIGIM TË RESPEKTONË PROTOKOLLET PËRKATËSE PËR MBROTJE NGA PANDEMIA, RESPEKTIVISHT MASKAT MBROJTËSE NË FYTYRË DO TË JENË TË DOMOSDOSHME.
_____________________________________

By