Shkup, 18.05.2023 Studentё të UNT-së, nga programet studimore Teknologjia ushqimore dhe Dizajni i proceseve dhe prodhimeve kimike, realizuan vizitë studimore në Laboratorin Qëndror tё Ministrisё sё Ambientit Jetёsor dhe Planifikimit Hapёsinor.

Studentët të udhëhequr nga stafi akademik nga Fakulteti i Shkencave Teknologjike pranё Universitetit “Nёnё Tereza” nё Shkup, Prof. Inord. Dr. Ollga Popovska dhe asistentёt Mr. Sci. Suat Ibishi dhe Mr. Sci. Bedri Gjureci, patёn rast tё shohin nga afёr paisjet laboratorike dhe tё mёsojnё metodat e punёs me instrumentet siç janё: konduktometёr, pH-metёr, instrumentet kromatografike dhe spektroskopike dhe metodat qё kanё tё bёjnё me analizёn e mineraleve nё analit, pёrcaktimi i zhurmit dhe ajrit edhe metoda pёr SPE.

By