Sot për vizitë në universitetin tonë qëndroi Zoran Temelkovski nga kompania EV HUB AS nga Norvegjia, me ç’ rast u takua me rektorin Prof.dr. Izet Zeqiri.

Në këtë takim u diskutua për bashkëpunimin dhe hapjen e një qendre arsimore për automjete alternative, ndërsa pjesëmarrës ishin edhe prorektori për çështje arsimore Prof.Inor.dr. Fati Iseni, dekani i Fakultetit të Shkencave Teknike, Prof.dr. Neritan Turkeshi, përgjegjësi i Zyres për cilësi Prof. dr. Zoran Trifunov dhe Prof. Aleksandar Petkovski drejtor i shkollës së mesme profesionale ASUC “Boro Petrushevski” në Shkup.

Kompania EV HUB AS është e përkushtuar të ndihmojë në krijimin e qendrës së parë arsimore dhe rajonale në rajon, e cila do t’i ndihmojë të gjithë studentët të edukohen më lehtë dhe më mirë për teknologjitë e reja të përdorura në automjetet me lëvizje alternative.Në takim u ra dakord për fillimin e bashkëpunimit fillestar, dhe dy palët u dakorduan që projekti të përfundojë sa më shpejtë për ndërtimin dhe përgatitjen e kësaj qendre arsimore dhe rajonale në Maqedoninë e Veriut.

By