Autor:

Fakulteti i Shkencave Humane shënoi 23 Prillin – Ditën ndërkombëtare të Librit dhe të Drejtave të Autorit, si dhe Ditën ndërkombëtare të gjuhës angleze përmes organizimit të një Panel-diskutimi

“𝐋𝐈𝐁𝐑𝐈 𝐒𝐎𝐓 𝐃𝐇𝐄 𝐌𝐁𝐑𝐎𝐉𝐓𝐉𝐀 𝐄 𝐏𝐑𝐎𝐍𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐓𝐄𝐋𝐄𝐊𝐓𝐔𝐀𝐋𝐄” 𝐓𝐄𝐌𝐀 𝐄 𝐏𝐀𝐍𝐄𝐋-𝐃𝐈𝐒𝐊𝐔𝐓𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐑𝐑𝐀𝐃𝐇𝐄𝐒 𝐓𝐄 𝐅𝐀𝐊𝐔𝐋𝐓𝐄𝐓𝐈𝐓 𝐓𝐄 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐀𝐕𝐄 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐄 𝟐𝟑 𝐏𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟒…