Autor:

U PROMOVUA LIBRI “PËRMBLEDHJA E TEKSTEVE ANGLEZE NË SHKENCA POLITIKE, MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE DHE DIPLOMATIKE”

𝐔 𝐩𝐫𝐨𝐦𝐨𝐯𝐮𝐚 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐢 ‘𝐏𝐞𝐫𝐦𝐛𝐥𝐞𝐝𝐡𝐣𝐞 𝐞 𝐓𝐞𝐤𝐬𝐭𝐞𝐯𝐞 𝐀𝐧𝐠𝐥𝐞𝐳𝐞 𝐧𝐞 𝐒𝐡𝐤𝐞𝐧𝐜𝐚𝐭 𝐏𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞, 𝐌𝐚𝐫𝐫𝐞𝐝𝐡𝐞𝐧𝐢𝐞 𝐍𝐝𝐞𝐫𝐤𝐨𝐦𝐛𝐞𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐃𝐢𝐩𝐥𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐤𝐞’ 𝐧𝐠𝐚 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐫𝐞𝐭 𝐋𝐮𝐛𝐢𝐜𝐚 𝐊𝐚𝐫𝐝𝐚𝐥𝐞𝐬𝐤𝐚 𝐑𝐚𝐝𝐨𝐣𝐤𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐡𝐞…