Fakulteti i Shkencave Teknike

amasya-teknik-bilimler_myo650
Fakulteti i shkencave teknike  bashkon disa fusha tё inxhinierisё dhe teknologjisё informative pёr tё gjetur kёshtu zgjidhje inovative dhe kreative nё konstruktimin, dizajnimin, modifikimin, instalimin, mirёmbajtjen, testimin, operimin dhe prodhimin e prodhimeve tё ndryshme.