Infromata të Karaterit Publik

Службени лица кои посредуваат при остварувањето на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер:
 
Сара Чучуљ 
 
sara.chuchulj@unt.edu.mk 
 
 
 
Слободен пристап до информации од јавен карактер:
 
 
 
Документи од областа на слободен пристап до информации од јавен карактер
 
 
Обрасци