Fakulteti: Shkencat e Informatikës

Drejtimi: Informatikë – Mësimdhënie

Cikli i studimeve: Cikli i dytë

Kredi ECTS: 60

 

Informatike Mesimdhenie