Fakulteti: Fakulteti i Shkencave Teknike
Drejtimi: Inxhinieri ekonomike dhe menaxhment
Cikli i studimeve: Cikli i dytë
Kredi ECTS: 60

ekonomia