Kontakt

Rektorati
rr. “1669” nr. 11A – Shkup
P fah 57 posta 1010
Republika e Maqedonisë së Veriut

UNT-Objekti B
rr.Petre Georgiev nr.22
(hapsirat e Sh.F. Kongresi i Manastirit)
1000 Shkup
Republika e Maqedonisë së Veriut

    International Relations
    international@unt.edu.mk