Librat e Publikuara

Autor / АвторTitulli / НасловViti/Год.Botues
Azis PollozhaniОmer Kaleshi2017UNT
Lindita KadriuBazat e komunikimit masiv2018Ministria e Kulturës
Mustafa IbrahimiSociolinguistika2018Ministria e Kulturës
Bekim FetajiInxhinieria sftuerike sistemore2018Ministria e Kulturës
Sunaj RaimiФилозофијата на музиката во античка Грција2019Ministria e Kulturës
Rizvan SulejmaniGlobalizmi dhe identiteti shqiptar2019Ministria e Kulturës
Azis PollozhaniTë ushqyerit e sportistëve2020UNT
Basri AhmediРазвој на методологија за планирање и
Моделирање на трошоци за дизајнирање на wan-мрежа
2020Financim privat me logo të UNT
Azis PollozhaniBazat e fiziologjisë së sportit2020UNT
Avni AvdiuEdukimi dhe socializimi mediatik2020Ministria e Kulturës
Azis Pollozhani – Zoran PopovskiNutricioni dhe siguria e ushqimit2020UNT
Azis Pollozhani
Blerim Saiti
Rezart Dalipi
Bazat e mjekësisë sportive2021UNT
Andrej CvetkovskiИнтернет технологии2021Financim privat me logo të UNT
Neritan TurkeshiMarketingu2021Financim privat me logo të UNT
Bedri AdemiMenaxhimi i projektit2021UNT
Bedri AdemiMenaxhimi i konflikteve në BP2022UNT
(Pa botuar)
Aleksandar DimovskiAlgoritme të avancuara në JAVA2022Financim privat me logo të UNT