Organogrami

*Kjo faqe nuk eshte publike momentalisht.

 

 

Ректор Азиз Положани
Проректор за наука Беким Фетаји
Проректор за финансии, инвестиции и пазвој Ризван Сулејмани
Проректор за настава
Декан на факултет за градежништво и архитектура(вршител дозност) Исак Идризи
Декан на факултет за информатички науки(вршител дозност) Едмонд Јајага
Декан на факултет за технички науки(вршител дозност) Неритан Туркеши
Декан на факултет за технолошки науки(вршител дозност) Олга Поповска
Декан на факултет за социјални науки(вршител дозност)  Блерим Саити