Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

SEMINARI I DYTË SHKENCOR NDËRKOMBËTARË MBI INTERKULTURALIZMIN

SEMINARI I DYTË SHKENCOR NDËRKOMBËTARË MBI INTERKULTURALIZMIN

Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup të premten organizon Seminarin e dytë shkencor ndërkombëtarë mbi Interkulturalizmin, me temë: TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA SI UDHËRRËFYES I INTEGRIMEVE DHE KOHEZIONIT SOCIAL“MULTIKULTURALIZMI DHE DIALOGU INTERKULTUROR”, Nëntemat e seminarit janë: 1. TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA Read More ... ...
UNT ZHVILLOI KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME NUMËR REKORD PJESËMARËSISH

UNT ZHVILLOI KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME NUMËR REKORD PJESËMARËSISH

Shkup, 25.10.2019 Për të tretën herë me radhë Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, zhvilloi Konferencën ndërkombëtare me temë “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm”, ku pjesëmarrës ishin ministra, deputetë, rektorë, profesorë si dhe ekspertë të njohur të fushës nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Hungaria, Shtetet e Read More ... ...
Profesorë nga universiteti hungarez ‘Obuda’ ligjëruan në UNT

Profesorë nga universiteti hungarez ‘Obuda’ ligjëruan në UNT

Shkup, 22.10.2019 Në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temë “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm”, që të premten zhvillohet në Shkup, profesorët nga universiteti hungarez  ‘Obuda’ Ivan Csaba dhe Nagy Viktor ligjëruan para studentëve të UNT-së. Dy profesorët paraprakisht u takuan me prorektorin e UNT-së Prof. Dr. Read More ... ...
UNT TË PREMTEN ZHVILLON KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME PJESËMARËS NGA TRE KONTINENTE

UNT TË PREMTEN ZHVILLON KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME PJESËMARËS NGA TRE KONTINENTE

Shkup, 22.10.2019 Për të tretën herë me radhë Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, të premten, më 25 nëntor 2019, organizon Konferencën tradicionale ndërkombëtare me temë “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm”, ku të ftuar janë rektorë, profesorë, ekspertë të njohur të fushës nga Shqipëria, Kosova,Kroacia, Read More ... ...
Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji ligjëroi në Universitetin Bashkent të Turqisë

Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji ligjëroi në Universitetin Bashkent të Turqisë

Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji mbajti ligjeratën e tij si “Keynote Lecturer” me temë: “Using Python Programming for Devising Predictive Analytical Models in Healthcare”. Ligjerata e tij është në suaza të Kongresit për Teknologji të Avancuara në Biomjekësi e Read More ... ...
STUDENTËT E DIPLOMUAR TË UNT-SË STORJE SUKSESI

STUDENTËT E DIPLOMUAR TË UNT-SË STORJE SUKSESI

Ua prezentojmë Arta Qerimin, të diplomuaren krenare të UNT-së Studentja tashmë e diplomuar, e programit studimor ‘Studime Europiane’ pranë Fakultetit të Shkencave Socialetë UNT-së, Arta Qerimi, pas diplomimit, ka ndërmarrë një sere aktivitetesh pas mbarimit të studimeve. E pajisur me Read More ... ...
‘ERASMUS +’  MOBILITET I KUADRIT AKADEMIK

‘ERASMUS +’ MOBILITET I KUADRIT AKADEMIK

Gabrovë, Shtator 2019 Prorektori për Mësimdhënie dhe Profesor i UNT,  Prof. Inor. Dr. Zoran Trifunov nga 16 deri 20 shtator 2019 vizitoi Universitetin Teknik të Gabrovos në Bullgari, në kuadër të Programit ‘Erasmus +’ të Mobilitetit të Stafit Akademik. Profesori Read More ... ...
Studentë të UNT-së që qëndrojnë në dy universitete turke në kuadër të programit Erasmus+

Studentë të UNT-së që qëndrojnë në dy universitete turke në kuadër të programit Erasmus+

Studentë të UNT-së që qëndrojnë në dy universitete turke në kuadër të programit Erasmus Plus u vizituan nga pedagogë të UNT-së Stamboll, 03.10.2019 Një grup pedagogësh të UNT-së të udhëhequr nga profesoresha e Fakultetit të Shkencave Sociale, Kaltrina Zekolli Shaqiri, Read More ... ...
FJALIM I REKTORIT TË UNT-SË PROF. DR. AZIZ POLLOZHANI ME RASTIN E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020

FJALIM I REKTORIT TË UNT-SË PROF. DR. AZIZ POLLOZHANI ME RASTIN E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020

I nderuari Ministër Ademi, Shkëlqësia Juaj, Ambasador Jazbec I nderuar Kryetar i Senatit Prof. BlerimSaiti, Të nderuar prorektorë, dekanë, kolegë, pedagogë Te dashur studentë, MIRE SE KENI ARDHË NE UNIVERISTETIN ‘NËNË TEREZA’ Ne bashkë me kolegët tuaj këtë rrugëtim e Read More ... ...
UNT nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Sh.A. MEPSO

UNT nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Sh.A. MEPSO

Shkup, 02.10.2019 Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup sot nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Shoqatën aksionare MEPSO, përmes së cilit do të zhvillohen mundësitë për bashkëpunim ndëristitucional. Dy nënshkruesit e Memorandumit, rektori i  Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Prof.dr. Aziz Pollozhani dhe drejtori i Sh.A. Read More ... ...
UNT FILLOI VITIN E RI AKADEMIK ME AFRO 700 STUDENTË TË RINJ

UNT FILLOI VITIN E RI AKADEMIK ME AFRO 700 STUDENTË TË RINJ

Shkup, 01.10.2019 Me një ceremoni solemne Univerziteti Nënë Tereza në Shkup sot shënoi fillimin e vitit të ri akademik 2019/2020, për gjenaratën e katërtë studentëve që arriti numrin rreth 700, dhe me këtë UNT momentalisht ka mbi 2000 studentë, që studIojnë Read More ... ...
UNT THELLON BASHKËPUNIMIN ME UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

UNT THELLON BASHKËPUNIMIN ME UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

Prishtinë, 26.09.2019  Delegacioni i Fakultetit Teknologjik dje qëndroi në Prishtinë ku u mirëpritën në ambientet e Fakultetit të Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës nga dekanati dhe stafi akademik. Në takim u diskutua për hartimin e një strategjie dhe platforme të bashkëpunimit si Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn