Pages from SHQ

Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

UNT PROMOVON TALENTËT E RINJ

UNT PROMOVON TALENTËT E RINJ

Ua prezantojmë studentin Fahik Veseli, sportistin e ri më të mirë për vitin 2018 në Maqedoni Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, në gjirin e vet ka tani edhe karatistin Fahik Veseli, përfaqësues i Reprezentacionit të Maqedonisë së Veriut, anëtar i Read More ... ...
SEMINARI I DYTË SHKENCOR NDËRKOMBËTARË MBI INTERKULTURALIZMIN

SEMINARI I DYTË SHKENCOR NDËRKOMBËTARË MBI INTERKULTURALIZMIN

Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup të premten organizon Seminarin e dytë shkencor ndërkombëtarë mbi Interkulturalizmin, me temë: TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA SI UDHËRRËFYES I INTEGRIMEVE DHE KOHEZIONIT SOCIAL“MULTIKULTURALIZMI DHE DIALOGU INTERKULTUROR”, Nëntemat e seminarit janë: 1. TRASHËGIMIA KULTURORE DHE INTERKULTURA Read More ... ...
UNT ZHVILLOI KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME NUMËR REKORD PJESËMARËSISH

UNT ZHVILLOI KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME NUMËR REKORD PJESËMARËSISH

Shkup, 25.10.2019 Për të tretën herë me radhë Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, zhvilloi Konferencën ndërkombëtare me temë “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm”, ku pjesëmarrës ishin ministra, deputetë, rektorë, profesorë si dhe ekspertë të njohur të fushës nga Shqipëria, Kosova, Kroacia, Hungaria, Shtetet e Read More ... ...
Profesorë nga universiteti hungarez ‘Obuda’ ligjëruan në UNT

Profesorë nga universiteti hungarez ‘Obuda’ ligjëruan në UNT

Shkup, 22.10.2019 Në kuadër të konferencës ndërkombëtare me temë “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm”, që të premten zhvillohet në Shkup, profesorët nga universiteti hungarez  ‘Obuda’ Ivan Csaba dhe Nagy Viktor ligjëruan para studentëve të UNT-së. Dy profesorët paraprakisht u takuan me prorektorin e UNT-së Prof. Dr. Read More ... ...
UNT TË PREMTEN ZHVILLON KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME PJESËMARËS NGA TRE KONTINENTE

UNT TË PREMTEN ZHVILLON KONFERENCËN E TRETË NDËRKOMBËTARE “DREJT ZHVILLIMEVE TË QËNDRUESHME” ME PJESËMARËS NGA TRE KONTINENTE

Shkup, 22.10.2019 Për të tretën herë me radhë Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup, të premten, më 25 nëntor 2019, organizon Konferencën tradicionale ndërkombëtare me temë “Drejt zhvillimit të qëndrueshëm”, ku të ftuar janë rektorë, profesorë, ekspertë të njohur të fushës nga Shqipëria, Kosova,Kroacia, Read More ... ...
Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji ligjëroi në Universitetin Bashkent të Turqisë

Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji ligjëroi në Universitetin Bashkent të Turqisë

Profesori i UNT-se Prof.Dr. Bekim Fetaji mbajti ligjeratën e tij si “Keynote Lecturer” me temë: “Using Python Programming for Devising Predictive Analytical Models in Healthcare”. Ligjerata e tij është në suaza të Kongresit për Teknologji të Avancuara në Biomjekësi e Read More ... ...
STUDENTËT E DIPLOMUAR TË UNT-SË STORJE SUKSESI

STUDENTËT E DIPLOMUAR TË UNT-SË STORJE SUKSESI

Ua prezentojmë Arta Qerimin, të diplomuaren krenare të UNT-së Studentja tashmë e diplomuar, e programit studimor ‘Studime Europiane’ pranë Fakultetit të Shkencave Socialetë UNT-së, Arta Qerimi, pas diplomimit, ka ndërmarrë një sere aktivitetesh pas mbarimit të studimeve. E pajisur me Read More ... ...
‘ERASMUS +’  MOBILITET I KUADRIT AKADEMIK

‘ERASMUS +’ MOBILITET I KUADRIT AKADEMIK

Gabrovë, Shtator 2019 Prorektori për Mësimdhënie dhe Profesor i UNT,  Prof. Inor. Dr. Zoran Trifunov nga 16 deri 20 shtator 2019 vizitoi Universitetin Teknik të Gabrovos në Bullgari, në kuadër të Programit ‘Erasmus +’ të Mobilitetit të Stafit Akademik. Profesori Read More ... ...
Studentë të UNT-së që qëndrojnë në dy universitete turke në kuadër të programit Erasmus+

Studentë të UNT-së që qëndrojnë në dy universitete turke në kuadër të programit Erasmus+

Studentë të UNT-së që qëndrojnë në dy universitete turke në kuadër të programit Erasmus Plus u vizituan nga pedagogë të UNT-së Stamboll, 03.10.2019 Një grup pedagogësh të UNT-së të udhëhequr nga profesoresha e Fakultetit të Shkencave Sociale, Kaltrina Zekolli Shaqiri, Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn