Pages from SHQ

Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

FJALIM I REKTORIT TË UNT-SË PROF. DR. AZIZ POLLOZHANI ME RASTIN E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020

FJALIM I REKTORIT TË UNT-SË PROF. DR. AZIZ POLLOZHANI ME RASTIN E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020

I nderuari Ministër Ademi, Shkëlqësia Juaj, Ambasador Jazbec I nderuar Kryetar i Senatit Prof. BlerimSaiti, Të nderuar prorektorë, dekanë, kolegë, pedagogë Te dashur studentë, MIRE SE KENI ARDHË NE UNIVERISTETIN ‘NËNË TEREZA’ Ne bashkë me kolegët tuaj këtë rrugëtim e Read More ... ...
UNT nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Sh.A. MEPSO

UNT nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Sh.A. MEPSO

Shkup, 02.10.2019 Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup sot nënshkroi Memorandum bashkëpunimi me Shoqatën aksionare MEPSO, përmes së cilit do të zhvillohen mundësitë për bashkëpunim ndëristitucional. Dy nënshkruesit e Memorandumit, rektori i  Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Prof.dr. Aziz Pollozhani dhe drejtori i Sh.A. Read More ... ...
UNT FILLOI VITIN E RI AKADEMIK ME AFRO 700 STUDENTË TË RINJ

UNT FILLOI VITIN E RI AKADEMIK ME AFRO 700 STUDENTË TË RINJ

Shkup, 01.10.2019 Me një ceremoni solemne Univerziteti Nënë Tereza në Shkup sot shënoi fillimin e vitit të ri akademik 2019/2020, për gjenaratën e katërtë studentëve që arriti numrin rreth 700, dhe me këtë UNT momentalisht ka mbi 2000 studentë, që studIojnë Read More ... ...
UNT THELLON BASHKËPUNIMIN ME UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

UNT THELLON BASHKËPUNIMIN ME UNIVERSITETIN E PRISHTINËS

Prishtinë, 26.09.2019  Delegacioni i Fakultetit Teknologjik dje qëndroi në Prishtinë ku u mirëpritën në ambientet e Fakultetit të Bujqësisë në Universitetin e Prishtinës nga dekanati dhe stafi akademik. Në takim u diskutua për hartimin e një strategjie dhe platforme të bashkëpunimit si Read More ... ...
CEREMONIA E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020 – GJENARATA E KATËRT E STUDENTËVE NË UNT

CEREMONIA E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020 – GJENARATA E KATËRT E STUDENTËVE NË UNT

NJOFTIM PËR STUDENTËT E RINJ   CEREMONIA E FILLIMIT TË VITIT TË RI AKADEMIK 2019/2020 – GJENARATA E KATËRT E STUDENTËVE NË UNT   Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup njofton studentët e rinj se viti i ri akademik 2019/2020 fillon Read More ... ...
Doc. Dr. Stojan Kitanov vizitoi Universitetin e Klagenfurtit në Austri

Doc. Dr. Stojan Kitanov vizitoi Universitetin e Klagenfurtit në Austri

Profesori i UNT-së Doc. Dr. Stojan Kitanov në kuadër të programit për mobilitet të stafit akademik të Erasmus+ vizitoi Universitetin e Klagenfurtit në Austri. Së bashku me kolegët ai diskutoi për teknologjitë dhe metodat më të reja dhe inovative për Read More ... ...
GJIMNAZISTË NGA VENDI, GJERMANIA DHE SPANJA NË LIGJERATË PËR BARAZINË GJINORE NË UNTGJIMNAZISTË NGA VENDI, GJERMANIA DHE SPANJA NË LIGJERATË PËR BARAZINË GJINORE NË UNT

GJIMNAZISTË NGA VENDI, GJERMANIA DHE SPANJA NË LIGJERATË PËR BARAZINË GJINORE NË UNTGJIMNAZISTË NGA VENDI, GJERMANIA DHE SPANJA NË LIGJERATË PËR BARAZINË GJINORE NË UNT

  Shkup, 25.09.2019 Në kuadër të projektit Erasmus+, dje në hapësirat e Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup, qëndruan nxënës të shkollave të mesme nga vendi, përkatësisht nga Shkolla e Mesme Komunale “Sami Frashëri” nga Kumanova, si dhe gjimnazistë nga Gjermania dhe Spanja, Read More ... ...
Projekti eVIVA sot u prezantua para një grup studentësh në Universitetin Nënë Tereza nga koordinatorja Dr. Diturije Ismaili

Projekti eVIVA sot u prezantua para një grup studentësh në Universitetin Nënë Tereza nga koordinatorja Dr. Diturije Ismaili

Në kuadër të projektit Erasmus+ CBHE të titulluar “Enhancing and Validating service related competences in Versatile learning environments”- eVIVA në Universitetin Nënë Tereza në Shkup është realizuar fokus grup dhe intervista me përfaqesues të akademisë, biznesit dhe studentë.     Read More ... ...
UNT zhvilloi seminarin tradicional me stafin akademik

UNT zhvilloi seminarin tradicional me stafin akademik

Shkup, 23 shtator 2019 Në prag të fillimit të vitit të ri akademik 2019/2020, Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup zhvilloi sot seminarin tradicional me stafin akademik, i cili këtë vit shtjelloi temën: ‘Përvojat, sfidat dhe vizionet për zhvillimin e programeve të Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn