Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

UNT NËNSHKROI MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME MINISTRINË E MJEDISIT JETËSOR

UNT NËNSHKROI MEMORANDUM BASHKËPUNIMI ME MINISTRINË E MJEDISIT JETËSOR

Shkup, 09 janar 2020 – Rektori i UNT-së Prof. Dr. Aziz Pollozhani sot priti në një takim pune ministrin e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinor, Naser Nuredini. Rektori Pollozhani i shoqëruar nga Prorektorët, Kryetari i Senatit si dhe Sekretari i Përgjithshëm gjatë takimit Read More ... ...

Të dashur bashkëpunëtorë, Të dashur miq, Të dashur studnetë, Viti që po lëmë ishte një vit plot sfida, me shumë angazhime, me shumë projekte të realizuara, shumica së bashku me ju. Nga thellësia e zemrës Ju uroj që viti i Ri Read More ... ...
STUDENTJA ARIANA ZYMERI NDAN PËRSHTYPJET NGA STUDIMI NË STAMBOLL

STUDENTJA ARIANA ZYMERI NDAN PËRSHTYPJET NGA STUDIMI NË STAMBOLL

STAMBOLL DHJETOR 2019 Studentja Ariana Zymeri, aplikoi në Programin Erasmus+ për të ndjekur një semestër në Universitetin “Istanbul Sabahatin Zaim” të Turqisë. Për këtë mundësi të dhënë nga Universiteti “Nënë Tereza”, përmes programit për mobilitet ErasmusPlus, ajo shprehet shumë e Read More ... ...
REKTORI PROF.DR. AZIZ POLLOZHANI TAKOI ANËTARËT E PARLAMENTIT STUDENTOR TË UNT-SË

REKTORI PROF.DR. AZIZ POLLOZHANI TAKOI ANËTARËT E PARLAMENTIT STUDENTOR TË UNT-SË

Rektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup Prof. Dr. Aziz Pollozhani së bashku me prorektorët dhe dekanet e pesë fakulteteve të universitetit, sot realizoi takim me anëtarët e Parlamentit studentor të UNT-së, si dhe me kryetaren e tyre Hajrije Farizi Read More ... ...
NË UNT U ORGANIZUA PUNËTORI MBI INTELIGJENCËN EMOCIONALE

NË UNT U ORGANIZUA PUNËTORI MBI INTELIGJENCËN EMOCIONALE

Me iniciativë të kuvendit studentor pranë Fakultetit të Shkencave Sociale dhe me mbështetje të Departamentit “Punë & Politikë Sociale” në ambientet e objektit B të Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup u realizua punëtori mbi Inteligjencën Emocionale. Të ftuara për realizimin Read More ... ...
STUDENTJA VALMIRA AMETI NDAN PËRVOJËN NGA STUDIMI NË STAMBOLL, SI PJESË E PROGRAMIT PËR MOBILITET TË UNIVERSITETIT “NËNË  TEREZA”

STUDENTJA VALMIRA AMETI NDAN PËRVOJËN NGA STUDIMI NË STAMBOLL, SI PJESË E PROGRAMIT PËR MOBILITET TË UNIVERSITETIT “NËNË TEREZA”

STAMOLL, DHJETOR 2019 Studentja Valmira Ameti nga Fakulteti i Shkencave Sociale, pranë Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, këtë semestër është duke e ndjekur në Universitetin “Istanbul Sabahatin Zaim” të Turqisë. Për këtë mundësi të dhënë nga Universiteti “Nënë  Tereza” në mobilitet përmes programit Read More ... ...
PROGRAMI ERASMUS PLUS DËRGON STUDENTIN LEOTRIM RAMADANI NË STAMBOLL

PROGRAMI ERASMUS PLUS DËRGON STUDENTIN LEOTRIM RAMADANI NË STAMBOLL

STAMBOLL, TURQI Leotrim Ramadani, student i Informatikës në Universitetin “Nënë Tereza” në Shkup, momentalisht gjendet në Stamboll tëTurqisë, ku vazhdon studimet këtë semestër në kuadër të Programit Erasmus Plus. Të studiuarit jashtë vendit deri më tani më ka pelqyer tej Read More ... ...
REKTORI POLLOZHANI TAKOI AMBASADORIN KOSOVAR GJERGJ DEDA

REKTORI POLLOZHANI TAKOI AMBASADORIN KOSOVAR GJERGJ DEDA

Shkup, 23.12.2019 Rektori i Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, Prof. Dr. Aziz Pollozhani, i shoqëruar nga prorektori Prof. Dr. Rizvan Sulejmani dhe Kryetari i Senatit të UNT-së Prof. Dr. Blerim Saiti, pritën në një takim pune Ambasadorin e Republikës së Read More ... ...
ERASMUS+, JU SJELLIM EKSPERIENCËN E STUDENTES FLORIANA MURTEZI

ERASMUS+, JU SJELLIM EKSPERIENCËN E STUDENTES FLORIANA MURTEZI

Floriana Murtezi është studente e vitit të dytë në Universitetin ‘Nënë Tereza’ në Shkup. Pas mbarimit me sukses të dy semestrave të parë, ajo aplikoi në Programin Erasmus Plus, me dëshirë që semestrin e III të ndjek në Universitetin ‘Sabahattin Read More ... ...
REKTORI PROF.DR. AZIZ POLLOZHANI TAKOI KRYETAREN E RE TE PARLAMENTIT STUDENTOR TË UNT-SË

REKTORI PROF.DR. AZIZ POLLOZHANI TAKOI KRYETAREN E RE TE PARLAMENTIT STUDENTOR TË UNT-SË

‘Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup do të jetë gjithmonë partner i studentëve dhe do të bashkëpunon ngusht për interesat e tyre’, me këto fjalë Rektori i UNT-së Prof. Dr. Aziz Pollozhani, priti kryetaren re të Parlamentit studentor të UNT-së, Hajrije Read More ... ...
PEDAGOGË TË UNT-SË ME STUDIM HULUMTUES PËR AVANSIMIN E NIVELIT TË CILËSISË SË PROCESIT ARSIMOR

PEDAGOGË TË UNT-SË ME STUDIM HULUMTUES PËR AVANSIMIN E NIVELIT TË CILËSISË SË PROCESIT ARSIMOR

Katër pedagoge të Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup prezantuan rezultatet e një studimi analitik dedikuar shkollave fillore të Komunës së Çairit. Studimi gjashtëmujor hulumtues për shkollat fillore të Çairit u realizua nga stafi akademik i profesoreshave të Universitetit “Nënë Tereza”, Read More ... ...
STUDENTË NGA DREJTIMI INXHINIERIA E KOMUNIKACIONIT DHE TRANSPORTIT NË LIGJËRATË PROFESIONALE NË ODËN E ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE TË AUTORIZUAR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VERIORE

STUDENTË NGA DREJTIMI INXHINIERIA E KOMUNIKACIONIT DHE TRANSPORTIT NË LIGJËRATË PROFESIONALE NË ODËN E ARKITEKTËVE DHE INXHINIERËVE TË AUTORIZUAR TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË VERIORE

Në Odën e arkitektëve dhe inxhinierëve të autorizuar, nga ana e Repartit të inxhinierëve të komunikacionit në bashkëpunim me Lidhjen e inxhinierëve të komunikacionit të Maqedonisë, u organizua ligjëratë profesionale nga lëmia e komunikacionit në temë: Rritja e sigurisë në Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn