Stafi Akademik

Titulli Emri Mbiemri Fakulteti Statusi  CV
Profesor i Asociuar Andrej Cvetkovski Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Asistent doktorant Egzona Iseni Rexhepi Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Asistent doktorant Majlinda Axhiu Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Asistent doktorant Stojan Kitanov Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Asistent doktorant Admirim Aliti Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Profesor i Rregullt Bekim Fetaji Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Docent Mirlinda Ebipi Shkencat e Informatikes I rregullt  CV
Docent Agron Kurtishi Shkencat Sociale I rregullt  CV
Docent Fati Iseni Shkencat Sociale I rregullt  CV
Docent Drenusha Kamberi Shkencat Sociale I rregullt  CV
Docent Enver Abdulahi Shkencat Sociale I rregullt  CV
Asistent doktorant Kaltrina Zekoli Shaqiri Shkencat Sociale I rregullt
Asistent doktorant Arta Xhelili Shkencat Sociale I rregullt
Profesor i Asociuar Rizvan Sulejmani Shkencat Sociale I rregullt  CV
Asistent Dr. Sci. Avni Avdiji Shkencat Sociale I rregullt  CV
Asistent doktorant Elisabeta Ologu Shkencat Sociale I rregullt  CV
Asistent doktorant Rilind Mahmudi Shkencat Sociale I rregullt  CV
Docent Daniel Pavlovski Shkencat Sociale I rregullt
Profesor i Asociuar Zoran Trifunov Shkencat Teknike I rregullt  CV
Profesor i Asociuar Samet Kera Shkencat Teknike I rregullt
Profesor i Asociuar Lutfi Bina Shkencat Teknike I rregullt  CV
Docent Monika Lutovska Shkencat Teknike I rregullt  CV
Asistent doktorant Teuta Jusufi Zenku Shkencat Teknike I rregullt  CV
Asistent doktorant Stevan Ќosevski Shkencat Teknike I rregullt
Asistent Dr. Sci. Shptim Rexhepi Shkencat Teknike I rregullt  CV
Profesor i Asociuar Agim Mamuti Shkencat Teknike I rregullt  CV
Docent Olivera Petrovska Shkencat Teknike I rregullt  CV
Asistent doktorant Blerta Kondri Shkencat Teknike I rregullt
Asistent Dr. Sci. Bukurie Imeri Jusufi Shkencat Teknike I rregullt  CV
Profesor i Rregullt Aziz Pollozhani Shkencat Teknologjike I rregullt  CV
Profesor i Asociuar Bistra Netkova Shkencat Teknologjike I rregullt
Profesor i Asociuar Afrim Hamidi Shkencat Teknologjike I rregullt  CV
Profesor i Asociuar Suzana Aliu Shkencat Teknologjike I rregullt  CV
Docent Sani Demiri Shkencat Teknologjike I rregullt  CV
Asistent doktorant Arita Sabriu Haxhijaha Shkencat Teknologjike I rregullt
Asistent Dr. Sci. Olga Popovska Shkencat Teknologjike I rregullt  CV
Profesor i Asociuar Bashkim Idrizi Ndertimtari dhe Arkitekture I rregullt  CV
Docent Isak Idrizi Ndertimtari dhe Arkitekture I rregullt  CV
Asistent doktorant Veton Hamza Ndertimtari dhe Arkitekture I rregullt  CV