ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА ЕРАЗМУС + ПРОГРАМА И ПРОЦЕДУРАТА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ

Одделот за меѓународни односи при УМТ , преку онлајн платформа ја презентира Еразмус плус програмата и процедурата за аплицирање на отворениот повик за мобилност на студенти за студии и професионална пракса, мобилност на ададемски и административен кадар на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје.

УНТ потпиша голем број меѓуинституционални договори со универзитети на европско ниво, во кои студентите и вработените можат да го реализираат мобилноста. Еразмус плус програмата има за цел да ги зголеми вештините, можностите за вработување и модернизацијата на образованието, обуката и вработувањето на младите. Во период од седум години оваа програма има буџет од 14,7 милијарди евра, што претставува зголемување од 40% во споредба со тековните нивоа на трошоци, што ја рефлектира посветеноста на ЕУ да инвестира во овие региони.

За подетални информации во врска со програмата и процедурата за аплицирање може да се обратете на канцеларијата 515 на одделот за меѓународни односи на Универзитетот „Мајка Тереза” во Скопје или на е-mail адресата amantin.qamili@unt.edu.mk, како и на веб-страницата на Универзитетот.

Информации за Еразмус + програмата може да најдете на следниот линк

CALL FOR APPLICATIONS IN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM ERASMUS +