Oценувањето на Академскиот и Административниот

logo word. png

Почитувани студенти, Oценувањето на Академскиот и Административниот персонал на Универзитетот може да го направите до 28.06.2019. Сите потребни појаснувања ги имате во вашата официјална електронска пошта! Вашите одговори се анонимни и ќе се третираат како доверливи!