ПИ-ДЕН Математичкиот државен електронски натпревар

Катедрата по математика при Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје се приклучува кон Сојузот на математичари на Македонија во одбележувањето на Меѓунардниот ден на математиката ПИ-ДЕН кој се одбележува на 3.14. (14 март). Во чест на Меѓународниот ден на математиката, 14 Read More …