Анкета за вреднување на online наставата на УМТ

F82FA0D5-1FD5-4FDB-92A2-D6354B445B3D

Почитувани студенти, анкетата е анонимна. Во рамки на вреднување на online наставата на факултетите на Универзитетот „Мајка Тереза“ – Скопје, со помош на овој прашалник може да го оцените своето задоволство од квалитетот на наставата на Вашите наставници и асистенти Read More …