Скопје, декември 2022 – Во просториите на Универзитетот „Мајка Тереза“ во Скопје, потпишан е меморандум за разбирање со Универзитетот од Велс од Велика Британија, кој има за цел да ги воспостави основите на меѓусебната соработка во интерес на двете институции.

Овој меморандум за разбирање беше потпишан помеѓу ректорот на УМТ, проф. д-р. Изет Зеќири и директорката на Иновативниот центар за применети компјутерски истражувања проф. д-р. Карлин Кембел од Универзитетот од Wales Trinity Saint David, каде што соработката беше насочена кон развивање на образовни истражувачки програми од заедничка интерес на двете страни.

Целта на овој меморандум за разбирање ја евидентира намерата на двете страни да истражуваат области за заеднички активности.

By