Pages from SHQ

Letër e Rektorit të UNT-së drejtuar studentëve

Orari i ligjeratave, kolokfiumeve dhe provimeve – viti akademik 2020/2021
Распоред на предавања, колоквиуми и испити – академска 2020/2021 година

Konkluza për veprim nga Drejtoria Rektoriale pas udhëzimeve nga MASh || Заклучоци од Ректорска управа за постапување по упатсва од МОН

E-mail adresa për kontakte me shërbimin studentor

Pyetësor për vlerësimin e mësimdhënësve / Анкета за оцена на наставници

 

UNT ZHVILLOI EKSPOZITËN E PARË TË MODËS

UNT ZHVILLOI EKSPOZITËN E PARË TË MODËS

Shkup, 05.05.2021 Fakulteti i Shkencave Teknologjike, drejtimi ‘Tekstil, dizajn dhe modelim’ sot mbajti ekspozitën e parë të modës, me titull ‘Put the mask on!’. Në prani të rektorit të UNT-së, Prof.Dr. Aziz Pollozhani, profesorëve të këtij drejtimi, studentëve nga tre Read More ... ...
𝐅𝐀𝐊𝐔𝐋𝐓𝐄𝐓𝐈 𝐈 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐀𝐕𝐄 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐉𝐈𝐊𝐄 𝐏Ë𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐈𝐌𝐈𝐍 𝟏𝟎 𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓Ë𝐕𝐄 𝐓Ë “𝐌𝐀𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐊𝐈𝐑𝐈 𝐒𝐊𝐋𝐎𝐃𝐎𝐕𝐒𝐊𝐀” 𝐍Ë 𝐒𝐇𝐊𝐔𝐏

𝐅𝐀𝐊𝐔𝐋𝐓𝐄𝐓𝐈 𝐈 𝐒𝐇𝐊𝐄𝐍𝐂𝐀𝐕𝐄 𝐓𝐄𝐊𝐍𝐎𝐋𝐎𝐆𝐉𝐈𝐊𝐄 𝐏Ë𝐑𝐌𝐁𝐘𝐋𝐋𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐌𝐎𝐕𝐈𝐌𝐈𝐍 𝟏𝟎 𝐃𝐈𝐓𝐎𝐑 𝐏𝐀𝐑𝐀 𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍𝐓Ë𝐕𝐄 𝐓Ë “𝐌𝐀𝐑𝐈𝐉𝐀 𝐊𝐈𝐑𝐈 𝐒𝐊𝐋𝐎𝐃𝐎𝐕𝐒𝐊𝐀” 𝐍Ë 𝐒𝐇𝐊𝐔𝐏

Në vazdhën e promovimit të UNT-së para maturantëve, për 10 ditë në Shkollën e mesme profesionale “Marija Kiri Sklodovska” në Shkup është zhvilluar promovim nga kuadri i Fakultetit të Shkencave Teknologjike pranë Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup, gjatë së cilit, Read More ... ...
UNT PROMOVOHET PARA MATURANTËVE SHKUPJAN

UNT PROMOVOHET PARA MATURANTËVE SHKUPJAN

Nën organizim të Fakultetit të Shkencave Sociale, pranë Universitetit ‘Nënë Tereza’ në Shkup u realizua edhe një prezantim online për maturantët e shkollave të mesme të qytetit të Shkupit. Gjatë prezantimit të programeve studimore të UNT-në përgjithësi dhe të Fakultetit Read More ... ...

Të nderuar, Ju ftojmë qe të merni pjesë në ekspozitën ‘Put the mask on!’ e cila do të mbahet ne Galerinë nacionale “Çifte Amam” me datë 5 maj (e mërkurë) 2021nga ora 12:00 deri në ora18:00. Ekspozita është e ogranizuar Read More ... ...
UNT U PREZANTUA NË DIBËR, VELES,ZHITOSHË DHE PRESPË

UNT U PREZANTUA NË DIBËR, VELES,ZHITOSHË DHE PRESPË

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟐9 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 – Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup vijon prezantimin e programeve studimore pranë maturantëve të shkollave të mesme në mbarë territorin e RMV-së. Më datë 28 prill, 2021 nën organizim të Fakultetit të Shkencave Sociale u realizua Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓𝐌𝐄𝐑𝐑 𝐏𝐉𝐄𝐒Ë 𝐍Ë 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏𝐈𝐍𝐍Ë 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐄𝐓𝐈𝐍 ‘𝐄𝐏𝐎𝐊𝐀’ 𝐍Ë 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍Ë, 𝐓Ë 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐔𝐀𝐑𝐍𝐆𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒 𝐕𝐓𝐄𝐂𝐇

𝐔𝐍𝐓𝐌𝐄𝐑𝐑 𝐏𝐉𝐄𝐒Ë 𝐍Ë 𝐖𝐎𝐑𝐊𝐒𝐇𝐎𝐏𝐈𝐍𝐍Ë 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐄𝐓𝐈𝐍 ‘𝐄𝐏𝐎𝐊𝐀’ 𝐍Ë 𝐓𝐈𝐑𝐀𝐍Ë, 𝐓Ë 𝐎𝐑𝐆𝐀𝐍𝐈𝐙𝐔𝐀𝐑𝐍𝐆𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐆𝐑𝐀𝐌𝐈𝐄𝐑𝐀𝐒𝐌𝐔𝐒 𝐕𝐓𝐄𝐂𝐇

𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧ë, 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏 Një ekip pedagogësh nga Universiteti ‘Nënë Tereza’ nga Shkupi, morrën pjesë në punëtorinë (workshop) në Universitetin ‘Epoka’ në Tiranë, që u zhvillua në suaza të projektit ‘Erasmus plus Vtech’ me titull “Përshpejtimi i modernizimit të universiteteve në Read More ... ...
𝐔𝐍𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐈 𝐏𝐉𝐄𝐒Ë 𝐍Ë 𝐒𝐇Ë𝐍𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝟐𝟖 𝐏𝐑𝐈𝐋𝐋𝐈𝐓 – 𝐃𝐈𝐓Ë𝐒 𝐁𝐎𝐓Ë𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓Ë 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐑𝐈𝐒Ë 𝐃𝐇𝐄 𝐒𝐇Ë𝐍𝐃𝐄𝐓𝐈𝐓 𝐍Ë 𝐏𝐔𝐍Ë 

𝐔𝐍𝐓 𝐌𝐎𝐑𝐑𝐈 𝐏𝐉𝐄𝐒Ë 𝐍Ë 𝐒𝐇Ë𝐍𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝟐𝟖 𝐏𝐑𝐈𝐋𝐋𝐈𝐓 – 𝐃𝐈𝐓Ë𝐒 𝐁𝐎𝐓Ë𝐑𝐎𝐑𝐄 𝐓Ë 𝐒𝐈𝐆𝐔𝐑𝐈𝐒Ë 𝐃𝐇𝐄 𝐒𝐇Ë𝐍𝐃𝐄𝐓𝐈𝐓 𝐍Ë 𝐏𝐔𝐍Ë 

Me ftesë nga Ministria per Punë dhe Politikë Sociale, dhe nën organizim të Këshillit të  Sigurisë dhe Shëndetit në Punë, Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup, përmes profesoreshës Dr. Urime Demiri Shaipi morri pjesë në Konferencën online, të organizuar për nder të kësaj date.    Tema e Read More ... ...
𝐊𝐔𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐎𝐑 𝐈 𝐔𝐍𝐓-𝐬ë 𝐊Ë𝐑𝐊𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐓𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐏Ë𝐑 𝐊𝐀𝐌𝐏𝐔𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐀𝐑

𝐊𝐔𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈 𝐒𝐓𝐔𝐃𝐄𝐍𝐓𝐎𝐑 𝐈 𝐔𝐍𝐓-𝐬ë 𝐊Ë𝐑𝐊𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐀𝐋𝐈𝐙𝐈𝐌𝐈𝐍 𝐄 𝐏𝐑𝐄𝐌𝐓𝐈𝐌𝐈𝐓 𝐏Ë𝐑 𝐊𝐀𝐌𝐏𝐔𝐒 𝐔𝐍𝐈𝐕𝐄𝐑𝐒𝐈𝐓𝐀𝐑

𝐒𝐡𝐤𝐮𝐩, 𝟐𝟖 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐥 𝟐𝟎𝟐𝟏- Nën organizim të Kuvendit Studentor pranë Universitetit “Nënë Tereza” në Shkup më datë 27.04.2021 u zhvillua takim virtuel mes Rektorit Prof. Dr. Aziz Pollozhani dhe studentëve nga Kuvendi Studentor pranë UNT-së. Qëllimi i takimit kishte të Read More ... ...
CALL FOR APPLICATIONS  IN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM ERASMUS +

CALL FOR APPLICATIONS IN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM ERASMUS +

CALL FOR APPLICATIONS IN THE FRAMEWORK OF THE PROGRAM ERASMUS + ACTION 1: INDIVIDUAL MOBILITY FOR STUDENTS AND TEACHING STAFF & INDIVIDUAL MOBILITY FOR STUDENTS FOR TRAINEESHIPS for academic 2021/2022 year   The International Relations Office would like to kindly inform you that Read More ... ...
Share it with your friends...Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn