Ndërtimtari – Konstruktiv

VITI PARË

SEMESTRI 1

SEMESTRI 2

 • Algjebra lineare
 • Dinamika e konstruksioneve
 • Analiza jolineare e elementeve strukturore
 • Betoni i paranderur
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore
 • Mjetet e analizës së strukturës
 • Projektimi i strukturave sipas kodeve
 • Metoda e elementeve të fundme
 • Ndërtesa prej betoni
 • Ndërtesa prej çeliku
 • Lëndë zgjedhore

VITI DYTË

SEMESTRI 3

SEMESTRI 4

 • Statistikat dhe teoria e probabilitetit
 • Analiza jolineare e strukturave
 • Rehabilitimi dhe forcimi i strukturave
 • Ndërtime të çiftëzuara
 • Dinamika e tokave
 • Lëndë zgjedhore
 • Legjislacioni i ndërtimit
 • Krijimi i temës – Master
 • Lëndë zgjedhore
 • Lëndë zgjedhore

Lëndë zgjedhore të programit studimor

 • Programimi për Inxhinierët
 • Njohuri të avancuara të programimit
 • Sizmologji Inxhinierike
 • Projektimi i konstruksioneve rezistente ndaj zjarrit
 • Mjetet e analizës së strukturës
 • Qëndrueshmëria e strukturave të betonit
 • Modelimi analitik
 • Kontrolli i ndërtimit
 • Rreziku dhe dëmtimi sizmik i ndërtesave
 • Projektimi i strukturave sipas performancës
 • Ura prej betoni
 • Urat e çelikut