INFORMATË PËR REGJISTRIMIN E STUDENTËVE NË CIKLIN E DYTË NË PROGRAMET STUDIMORE NË UNIVERSITETIN ,,NËNË TEREZA’’ NË SHKUP NË VITIN AKADEMIK 2018/2019

Në fakultetet pranë Universitetit ,,Nënë Tereza’’ në Shkup, në ciklin e dytë të studimeve në vitin akademik 2018/2019 mund të regjistrohen numri i studentëve në vijim: PROGRAMET STUDIMORE Numri i studentëve   Kohëzgjatja në semestra         Çmimi e studimeve Read More …