Shkup, 09.05.2019 Universiteti ‘Nënë Tereza’ në Shkup botoi vëllimin e tretë të revistës shkencore ‘Revista e Evropës Juglindore për Zhvillimin e Qëndrueshëm’ (SEEJSD) që është një revistë vjetore që botohet nga Universiteti “Nënë Tereza” në Shkup.

Vendet e rajonit janë duke kaluar nëpër një proces tranzicioni dhe shoqëritë e tyre përkatëse vazhdojnë të përpiqen të gjejnë zgjidhje të qëndrueshme për zhvillimin social, pa marrë parasysh nëse ka të bëjë me zhvillimin ekonomik, arsimin, mjedisin, çështjet sociale, ose avancimet teknike dhe teknologjike.

Prandaj, revista shkencore ‘SEEJSD’ ka për qëllim të sjellë kërkime mbi zhvillimin e qëndrueshëm, me fokus në Evropën Juglindore. Qendra kërkimore në rajonet e tjera është gjithashtu i mirëpritur pasi kjo mund të pasqyrojë metodat e mësimit dhe shkëmbimin e përvojave nga vendet e tjera me përvoja të ngjashme dhe sfida për vendet e Evropës Juglindore.SEEJSD - Vol 3 2019 finale-005

By